پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب

 پرسشنامه اضطراب

این آزمون جهت ارزیابی از سطح کلی اضطراب شما طراحی شده است. ضمن توجه به عبارات زیر مشخص کنید کدام گزینه بیشتر با وضعیت شما منطبق است.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

5 صفحه